• εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

Στην IMS γνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία της.

Για το λόγο αυτό η IMS παρέχει μαζί με τις εφαρμογές της, πρόγραμμα εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις κάθε πελάτη χωριστά.

Στην IMS, κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση του υπεύθυνου και αυστηρά καταρτισμένου προσωπικού, εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα χρήσης εφαρμογών με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους.

Η εκπαίδευση δύναται να γίνει μέσω:

e-learning

Κάνοντας χρήση της πλατφόρμας e-learning της IMS και με απομακρυσμένη διασύνδεση δίνετε την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις – δεξιότητες πιο οικονομικά (χωρίς έξοδα μετακίνησης) και με μεγαλύτερη ευελιξία χρόνου.

Στις εγκαταστάσεις σας

Εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις σας με δυνατότητα εκμάθησης σε πραγματικές συνθήκες (On the job training). Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι έρχονται στον χώρο σας με συγκεκριμένο πλάνο εκπαίδευσης καθώς και με σενάρια προσομοίωσης των εργασιών σας.

Στις εγκαταστάσεις της IMS

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις της IMS μπορούν να πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει τόσο σε απλά όσο και σύνθετα θέματα σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.