Το IMS_sx είναι ένα σύστημα εσόδων εξόδων για την οργάνωση και διαχείριση μικρότερων επιχειρήσεων που διατηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας. Μπορεί να καλύψει υποκαταστήματα και αποθήκες και συνδυάζεται με το υποσύστημα IMS_erp (εμπορική διαχείριση), IMS_assets (διαχείριση παγίων) και IMS_bills (αξιόγραφα).

Οι λειτουργίες που περιέχει ρυθμίζονται παραμετρικά παρέχοντας μεγάλη ευελιξία. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων στην οθόνη δίνει δυνατότητα ελέγχου και επιλεκτικής εκτύπωσης. Επιπλέον είναι δυνατόν να δημιουργηθούν αρχεία διαφορετικών format (excel, pdf κ.λ.π.) και να αποσταλούν στους επιλεγμένους αποδέκτες με χρήση email μέσα από την εφαρμογή.

Ενδεικτικά οι πιο βασικές λειτουργίες που καλύπτει το IMS_sx είναι οι εξής:

 •  Διαχείριση Λογαριασμού
 •  Διαχείριση Κινήσεων
 •  Εκτυπώσεις
 •  Συναλλασσόμενοι
 •  Ετήσιες Διαδικασίες

εφαρμογη εσοδα εξοδα

Αξιοπιστία

Ταιριάζει σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις με υποκαταστήματα, προσαρμόζεται εύκολα σε απαιτήσεις που κυμαίνονται από μονοψήφιο αριθμό χρηστών έως πιο πολύπλοκες εγκαταστάσεις με πολλούς χρήστες και σύνθετα δίκτυα.

Συνδεσιμότητα

Δομημένη με ανοιχτή αρχιτεκτονική, η εφαρμογή έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα (π.χ. Αυτόματες ενημερώσεις, Interfaces, Λήψη στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ) καθώς και πλήρη συμβατότητα με τα συστήματα εφαρμογών της IMS (Εμπορική Διαχείριση, Πάγια, Αξιόγραφα).

Ασφάλεια - Δικαιώματα

Το IMS_sx έχει την δυνατότητα καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης σε επιλογές της εφαρμογής σε επίπεδο χρήστη ή ομάδας. Η εφαρμογή διαθέτει διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας (Backup) με δυνατότητα αυτοματοποίησής της.

Πλήρως Παραμετρική

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα χρηματοοικονομικών, πλήρως παραμετρικό που προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Βελτιώνει τις εταιρικές διαδικασίες και την απόδοση των εργαζομένων.

Εκτυπώσεις

Το πλήθος των εκτυπωτικών καλύπτει όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης τόσο σε διοικητικό όσο και σε στατιστικό επίπεδο. Τα εκτυπωτικά εμφανίζονται δυναμικά στην οθόνη σε μορφή καταστάσεων ή γραφημάτων και μπορούν να εκτυπωθούν ή να εξαχθούν σε άλλους τύπους αρχείων (Excel, PDF, email…).

Φιλικό στην χρήση

Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας σχεδιασμένο ώστε να βελτιώνει τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες. Η εφαρμογή διαθέτει πλήθος επιλογών ώστε να προσφέρει ευελιξία στον τρόπο εργασίας.

Απλή, αλλά ολοκληρωμένη διαχείριση με πεδία πληροφόρησης χωρίς υποχρέωση συμπλήρωσής τους σε πρώτο χρόνο, για αποφυγή traffic δεδομένων κατά την εισαγωγή. Πλήρως παραμετρικές αναζητήσεις δεδομένων για ανάκτηση μόνο της αναγκαίας πληροφορίας.

GDPR

Εναρμονισμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/679). Αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης, έχουν ενσωματωθεί οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Οι βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που καλύπτει η εφαρμογή είναι:

1.Διαχειρίσεις
 •  Διαχείριση Λογαριασμού
 •  Διαχείριση Κινήσεων
 •  Διαχείριση Πληρωμών - Εξοφλήσεων
 •  Διαχείριση Προκαθορισμένων Άρθρων
 •  Διαχείριση Εγγραφών Συγκεντρωτικής
 •  Οριστικοποίηση Εγγραφών
 •  Λογιστικό Αποτέλεσμα
 •  Νέες Συγκεντρωτικές

2.Εκτυπώσεις
 •  Εκτύπωση Βιβλίου Εσόδων / Εξόδων
 •  Εκτύπωση Μηνιαίας Κατάστασης Εσόδων - Εξόδων
 •  Εκτύπωση Καρτέλας Λογαριασμών
 •  Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων
 •  Εκτύπωση Λογαριασμών ανά Στήλη
 •  Διαχείριση Λογαριασμού Απόδοσης Φ.Π.Α
 •  Κατάσταση Απόδοσης Φ.Π.Α.

3.Συναλλασσόμενοι
 •  Διαχείριση Στοιχείων Προμηθευτή
 •  Εκτύπωση Ευρετηρίου Προμηθευτών
 •  Διαχείριση Στοιχείων Πελάτη
 •  Εκτύπωση Ευρετηρίου Πελατών

4.Ετήσιες Διαδικασίες
 •  Νέα Χρήση

5.Παράμετροι
 •  Backup Εφαρμογής
 •  Αλλαγή Χρήσης
 •  Χρήσεις Εφαρμογής
 •  Αντιγραφή Λογιστικού Σχεδίου
 •  Εταιρεία
  • Στοιχεία Εταιρείας
  • Στοιχεία Υποκαταστημάτων
 •  Χρήστες
  • Ομάδες
  • Μητρώο
  • Προνόμια
 •  Γενικές Παράμετροι
  • Κατηγορίες Πελατών
  • Διαχείριση Παραμέτρων Βιβλίου Εσόδων / Εξόδων
  • Διαχείριση Αποθεμάτων Λογιστικού Αποτελέσματος
  • Διαχείριση Φ.Π.Α. Λογαριασμών
  • Κωδικοί Ταμειακών Μηχανών
  • Διαχείριση Κωδικών Κίνησης
  • Διαχείριση Πίνακα Παραμέτρων
  • Διαχείριση Στηλών Βιβλίου
  • Διαχείριση Συντελεστών Πωλήσεων
  • Καταχώριση Άδειας Χρήσης

Αποκτήστε την εφαρμογή με τους παρακάτω τρόπους:

Αγορά

Αποκτήστε την εφαρμογή και επιλέξτε επίπεδο υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Ενοικίαση

Εκμεταλλευτείτε τα συνδρομητικά πακέτα χρήσης και υποστήριξης της εφαρμογής.

Host

Εκμεταλλευτείτε την ασφάλεια του Cloud χωρίς να επενδύσετε σε εξοπλισμό. Ξενοιάστε από τα τεχνικά προβλήματα και τη διαδικασία Backup.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε την λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.