Ισχυρή Ανίχνευση Απειλών & Αντιμετώπιση Περιστατικών σε όλα τα περιβάλλοντά σας

Το AlienVault® USM Anywhere™ παρέχει ισχυρή ανίχνευση απειλών, απόκριση σε περιστατικά και διαχείριση συμμόρφωσης σε περιβάλλοντα cloud, on-premises και υβριδικά. Σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη λύση ασφάλειας στην αγορά σήμερα, το USM Anywhere συνδυάζει πολλαπλές βασικές δυνατότητες ασφαλείας σε μία ενοποιημένη πλατφόρμα: ανεύρεση στοιχείων ενεργητικού, διαχείριση ευπάθειας, ανίχνευση εισβολών, παρακολούθηση της συμπεριφοράς, διαχείριση SIEM και αρχείων καταγραφής, καθώς και συνεχής ενημέρωση απειλών.

Με το USM Anywhere, μπορείτε να αποφύγετε το χρόνο, τις δαπάνες και τους πόρους που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη διατήρηση λύσεων ασφαλείας πολλαπλών σημείων στο κέντρο δεδομένων σας (data center) και την υποδομή του cloud. Αντ’ αυτού, μπορείτε να εστιάσετε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία – στην προστασία της κρίσιμης υποδομής σας ενάντια στις σημερινές αναδυόμενες απειλές.

Ανακαλύψτε τη διαφορά της Ενιαίας Διαχείρισης Ασφαλείας
Πολλαπλές Δυνατότητες Ασφαλείας σε μία πλατφόρμα

alienvault

Το USM Anywhere παρέχει όλα όσα χρειάζεστε για την αποτελεσματική ανίχνευση απειλών, την αντιμετώπιση περιστατικών και τη διαχείριση της συμμόρφωσης σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα. Συνδυάζοντας πολλές βασικές δυνατότητες ασφαλείας, το USM Anywhere εξαλείφει την ανάγκη αγοράς, ενοποίησης και διαχείρισης λύσεων πολλαπλών σημείων ασφαλείας. Αυτό σας εξοικονομεί σημαντικό χρόνο, χρήμα και πονοκεφάλους στην προμήθεια και εγκατάσταση καθώς και στην καθημερινή διαχείριση.

Το AlienVault USM σας προσφέρει μια ενιαία πλατφόρμα από την οποία μπορείτε να παρακολουθείτε, να διερευνείτε και να αντιμετωπίζετε απειλές στο περιβάλλον σας, εύκολα και αποτελεσματικά. Παρέχει πλούσιο πλαίσιο απειλών για κάθε συναγερμό, παρέχοντας άμεση ενημέρωση για τα στοιχεία ενεργητικού, τα ευπαθή σημεία, τις μεθόδους και τα συμβάντα που εμπλέκονται σε περιστατικά ασφαλείας, ώστε να μπορείτε να διερευνήσετε και να ανταποκριθείτε γρηγορότερα χωρίς να χρειάζεται να συσχετίσετε χειροκίνητα δεδομένα από πολλά προϊόντα ασφαλείας.


alienvault

Ανακάλυψη στοιχείων ενεργητικού


Γνωρίστε ποιος και τι συνδέεται


 • στοιχείων ενεργητικού με API
 • Ανεύρεση πόρων δικτύου
 • Εύρεση λογισμικού και υπηρεσιών

Αξιολόγηση ευπάθειας


Γνωρίστε τα τρωτά σημεία που σας εκθέτουν σε εκμετάλλευση και συμβιβασμό

 • Σάρωση δικτύου
 • Σάρωση cloud
 • Αξιολόγηση υποδομής cloud
alienvault

Ανίχνευση εισβολής


Γνωρίστε πότε συμβαίνουν ύποπτες δραστηριότητες στο περιβάλλον σας

 • Cloud IDS
 • IDS δικτύου
 • IDS φιλοξενίας
 • Παρακολούθηση ακεραιότητας αρχείων
alienvault

Παρακολούθηση συμπεριφοράς


Αναγνωρίστε ύποπτες συμπεριφορές και συστήματα που τίθενται σε κίνδυνο


 • Παρακολούθηση δραστηριότητας χρηστών
 • Αρχεία καταγραφής πρόσβασης στο cloud (Azure: Παρακολούθηση, AWS: CloudTrail, S3, ELB)
 • Παρακολούθηση ροής AWS VPC
 • Μητρώα πρόσβασης στοιχείων ενεργητικού
 • Αρχεία καταγραφής πρόσβασης VMware
alienvault

Διαχείριση SIEM και αρχείων καταγραφής


Συσχετίστε και αναλύστε τα δεδομένα συμβάντων ασφαλείας και ανταποκριθείτε


 • Συσχέτιση συμβάντων
 • Αντιμετώπιση περιστατικών
 • Ολοκληρωμένα δεδομένα AlienVault Open Threat Exchange®
 • Διατήρηση αρχείων 12 μηνών

Το AlienVault USM παρέχει τις βασικές δυνατότητες ασφαλείας που χρειάζεστε από το λογισμικό συμμόρφωσης GDPR:

alienvault

Απλοποιήστε τη διαχείριση ασφαλείας και συμμόρφωσης με το GDPR με μια ενοποιημένη πλατφόρμα


 • Μειώστε την επιφάνεια επιθέσεων με ανεύρεση στοιχείων ενεργητικού και σάρωση ευπάθειας
 • Εντοπίστε εισβολές και πιθανές παραβιάσεις δεδομένων με ενσωματωμένη ανίχνευση εισβολής
 • Προετοιμαστείτε για έρευνα με διατήρηση και διαχείριση αρχείων καταγραφής
alienvault

Εντοπίστε, διερευνήστε και αναφέρετε παραβιάσεις δεδομένων


 • Ανίχνευση παραβιάσεων γρήγορα με ανίχνευση εισβολής σε δίκτυο (NIDS), ανίχνευση εισβολής ξενιστή (HIDS) και ανίχνευση εισβολής στο cloud (CIDS)
 • Προσδιορίστε την ανώμαλη δραστηριότητα με παρακολούθηση της συμπεριφοράς
 • Τεκμηρίωση ετοιμότητας συμμόρφωσης


alienvault

Μειώστε τον χρόνο αντιμετώπισης περιστατικού για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση των δεδομένων


 • Ανταποκριθείτε γρήγορα σε περιστατικά με αυτοματοποιημένες ενέργειες απόκρισης
 • Περιορίστε την πιθανή έκθεση των δεδομένων μειώνοντας το συνολικό χρόνο απόκρισης
alienvault

Διατηρήστε ενημερωμένο το πρόγραμμα ασφαλείας σας με συνεχείς ενημερώσεις αρχείων απειλών


 • Αποκτήστε την πιο πρόσφατη πληροφόρηση για τις απειλές, όπως την επιμελήθηκε η ομάδα έρευνας της AlienVault
 • Μείνετε ενημερωμένοι με τα συνεχώς ενημερωμένα αρχεία απειλών που παρέχονται

Σχετικά με εμάς

Με την ίδρυσή της, η IMS Πληροφορική Α.Ε. έθεσε σαν στόχο την προώθηση της Πληροφορικής, των Eπικοινωνιών και της Ηλεκτρονικής με ποιοτικά, ελεγμένα προϊόντα που υποστηρίζονται υπεύθυνα. Στον βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνονται η πώληση προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί ή αναπτυχθεί (developed) από την ίδια και η μεταπώληση προϊόντων που έχουν αναπτυχθεί από διακεκριμένες ξένες εταιρείες Πληροφορικής. Περισσότερα


Επικοινωνια
210 98 01110
 • Διεύθυνση: Νικ. Βρεττάκου 7, Άλιμος 17455
 • Email: info@imsgr.com
 • Αρ. ΓΕΜΗ: 121573001000
εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης