• Τεχνικές Υπηρεσίες

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της IMS είναι σε θέση να επιλύσει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί στον εξοπλισμό σας.

Οι τεχνικές υπηρεσίες παρέχονται στον πελάτη με τους παρακάτω τρόπους:

 •  τηλεφωνική επικοινωνία
 •  email
 •  e-support (Eιδικό μηχανογραφικό σύστημα για την αποστολή και παρακολούθηση των αιτημάτων)
 •  απομακρυσμένη διασύνδεση (Remote Access)
 •  επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του πελάτη

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις τεχνικές υπηρεσίες που αναλαμβάνει η IMS είναι οι παρακάτω:

 •  Τεχνικός έλεγχος - Αποκατάσταση βλάβης
 •  Ειδικές υπηρεσίες διακομιστών (Servers)
 •  Προληπτική συντήρηση υπολογιστών
 •  Συναρμολόγηση νέου Η/Υ
 •  Αναβάθμιση Η/Υ
 •  Τεχνική υποστήριξη δικτύων
 •  Μελέτη και εγκατάσταση δικτύων
 •  Μεταφορά Η/Υ σε άλλη θέση εργασίας
 •  Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Η/Υ
 •  Σύνδεση περιφερειακού (εκτυπωτή, scanner, ups, ...)
 •  Σύνδεση φορολογικού μηχανισμού
 •  Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (Windows, Linux)
 •  Εγκατάσταση εφαρμογών
 •  Εγκατάσταση antivirus
 •  Καθαρισμός ιών
 •  Back-up δεδομένων
 •  Διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας
 •  Restore δεδομένων
 •  Σύνδεση Η/Υ στο Internet
 •  Εγκατάσταση e-mail account

Η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι ο πελάτης συνήθως χρειάζεται παραπάνω από μια υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό η IMS δημιούργησε νέα πακέτα υπηρεσιών, με τα οποία απολαμβάνετε τις ίδιες υπηρεσίες σε συμφέρουσα τιμή.