Το hrms Ιδιωτικού Τομέα αποτελεί μία σύγχρονη και εύχρηστη εφαρμογή διαχείρισης της μισθοδοσίας και των ανθρωπίνων πόρων όλων των μορφών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ενημερωμένη πάντοτε με την κείμενη νομοθεσία.

Καθώς τα έξοδα μισθοδοσίας του προσωπικού αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές δαπάνες της επιχείρησης, είναι σημαντικό να παρακολουθούνται και να ελέγχονται από ένα αξιόπιστο, γρήγορο και εύχρηστο πρόγραμμα.

Ενδεικτικά κάποιες από τις δυνατότητες που καλύπτει το HRMS Ιδιωτικού Τομέα είναι οι εξής:

 •  Υπολογισμό μισθοδοσίας μισθωτών εργαζομένων (μερικής και πλήρους απασχόλησης)
 •  Υπολογισμό μισθοδοσίας εργαζομένων που αμείβονται με ημερομίσθιο
 •  Υπολογισμό μισθοδοσίας εκ περιτροπής εργαζομένων
 •  Υπολογισμός αμοιβών μελών Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.)
 •  Δυνατότητα αξιολόγησης εργαζομένων σε μηνιαία βάση για καλύτερη διαχείριση του προσωπικού
 •  Δυνατότητα οριστικοποίησης και από-οριστικοποίησης των περιόδων
 •  Δημιουργία όλων των αρχείων που απαιτούνται προς υποβολή ηλεκτρονικά στην Επιθεώρηση Εργασίας (Εργάνη), ΙΚΑ, Εφορία (Taxis)
 •  Δυνατότητα διαχείρισης των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχείων που εξάγονται από την εφαρμογή
 •  Αυτόματη Δημιουργία Λογιστικού Άρθρου Μισθοδοσίας
 •  Προσομοίωση Μισθοδοσίας
 •  Προσομοίωση Αποχώρησης
 •  Υπολογισμός Καθαρών – Μικτών Αποδοχών, εκτός της διαδιακασίας του υπολογισμού μισθοδοσίας
 •  Δυνατότητα αποστολής των μηνιαίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας με email
 •  Πλήθος εκτυπώσεων για συμφωνία και έλεγχο των αποτελεσμάτων της εφαρμογής

πρόγραμμα μισθοδοσίας

Αξιοπιστία

Αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο διαχείρισης και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Ταιριάζει σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις με υποκαταστήματα, προσαρμόζεται εύκολα σε απαιτήσεις που κυμαίνονται από μονοψήφιο αριθμό χρηστών έως πιο πολύπλοκες εγκαταστάσεις με πολλούς χρήστες και σύνθετα δίκτυα.

Σύννομο

Ειδική ομάδα στην εταιρεία μας, έχει αναλάβει την καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις, νόμους και εγκυκλίους που ψηφίζονται από το κράτος, έτσι ώστε οποιαδήποτε αλλαγή στο εργατικό, ασφαλιστικό και φορολογικό δίκαιο να συμπεριλαμβάνεται στην εφαρμογή HRMS άμεσα.

Απλότητα

Στόχος μας κατά την δημιουργία της εφαρμογής αυτής, ήταν η απλότητα. Έτσι, ένας οποιοσδήποτε χρήστης, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις της εργατικής νομοθεσίας, να μπορεί να χειριστεί την εφαρμογή. Και αυτό επιτεύχθηκε. Σε κάθε επιλογή και διαδικασία υπάρχουν μηνύματα στο σύστημα που κατευθύνουν επ’ ακριβώς τον χρήστη.

Παραμετρικό

Το σύστημα διαχείρισης προσωπικού & μισθοδοσίας HRMS Ιδιωτικού Τομέα έχει φτιαχτεί παραμετρικά, έτσι ώστε απλές αλλαγές της εργατικής νομοθεσίας, π.χ. αλλαγή στο ποσοστό υπολογισμού της προσαύξησης κατά την υπερωρία, το πλαφόν του ΙΚΑ κλπ., να μπορούν να αλλαχτούν από τον απλό χρήστη.

Εκτυπώσεις

Το πλήθος των οικονομικών και διοικητικών εκτυπώσεων της εφαρμογής, συντελούν στην καλύτερη διαχείριση τόσο των ανθρώπινων όσο και των οικονομικών πόρων της επιχείρησης. Όλες οι εκτυπώσεις δύναται να εξαχθούν σε μορφή .xls, .doc, .pdf .

Φιλικό στην χρήση

Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας σχεδιασμένο ώστε να βελτιώνει τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες. Η εφαρμογή διαθέτει πλήθος επιλογών ώστε να προσφέρει ευελιξία στον τρόπο εργασίας.

GDPR

Εναρμονισμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/679). Αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης, έχουν ενσωματωθεί οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Οι βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που καλύπτει η εφαρμογή είναι:

1.Υπολογισμός Μισθοδοσίας / Αμοιβών
 •  Μισθωτοί Μερικής Απασχόλησης
 •  Μισθωτοί Πλήρους Απασχόλησης
 •  Ημερομίσθιοι
 •  Εκ Περιτροπής
 •  Αμοιβές Δ.Σ. (Διοικητικών Συμβούλων)

2.Αξιολόγηση Εργαζομένων
 •  Τομείς αξιολόγησης που ορίζονται παραμετρικά από την επιχείρηση
 •  Δυνατότητα αξιολόγησης του προσωπικού σε μηνιαία βάση

3.Δημιουργία αρχείων
 •  Αρχεία για Επιθεώρηση Εργασίας (Εργάνη)
 •  Αρχεία για ΙΚΑ
 •  Αρχεία για Εφορία (Taxis)
 •  Λογιστικό άρθρο

4.Υπολογισμός Καθαρών – Μικτών Αποδοχών, χωρίς να γίνει υπολογισμός μισθοδοσίας
 •  Δυνατότητα υπολογισμού των μικτών αποδοχών από τις πληρωτέες αποδοχές που δηλώνονται
 •  Δυνατότητα υπολογισμού των πληρωτέων αποδοχών από τις μικτές αποδοχές που δηλώνονται

5.Προσομοίωση Υπολογισμών
 •  Υπολογισμός αποδοχών δηλώνοντας τα κριτήρια (Προσομοίωση Μισθοδοσίας)
 •  Υπολογισμός των αποδοχών σε περίπτωση αποχώρησης εργαζομένου είτε με οικ. αποχώρηση, είτε με καταγγελία (Προσομοίωση Αποχώρησης)

6.Εκτυπώσεις
 •  Οικονομικές (Μισθοδοτική Κατάσταση, Απόδειξη Πληρωμής, Βεβαίωση Αποδοχών, Κατάσταση Εισφορών, Κατάσταση Πληρωτέων Αποδοχών)
 •  Ανθρώπινοι Πόροι (Βιβλίο Αδειών, Δικαιούμενη άδεια υπαλλήλων, Λίστα Τηλεφώνων, Προσωπικά Στοιχεία)

Αποκτήστε την εφαρμογή με τους παρακάτω τρόπους:

Αγορά

Αποκτήστε την εφαρμογή και επιλέξτε επίπεδο υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Ενοικίαση

Εκμεταλλευτείτε τα συνδρομητικά πακέτα χρήσης και υποστήριξης της εφαρμογής.

Host

Εκμεταλλευτείτε την ασφάλεια του Cloud χωρίς να επενδύσετε σε εξοπλισμό. Ξενοιάστε από τα τεχνικά προβλήματα και τη διαδικασία Backup.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε την λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.