• Ευκαιρίες Καριέρας

Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για μια θέση στην εταιρεία μας μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@imsgr.com, δηλώνοντας σαφώς τον τύπο θέσης που ψάχνετε.

Θέσεις ενδιαφέροντος για την IMS είναι οι παρακάτω:

  • Πωλήσεις (Προϊόντων & Υπηρεσιών)
  • Υποστήριξη Εφαρμογών
  • Τεχνικές Υπηρεσίες
  • Ανάπτυξη Λογισμικού
  • Οικονομικές Υπηρεσίες
  • Διοικητικές Υπηρεσίες