• Ευκαιρίες Καριέρας

Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για μια θέση στην εταιρεία μας μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@imsgr.com, δηλώνοντας σαφώς τον τύπο θέσης που ψάχνετε.

Θέσεις ενδιαφέροντος για την IMS είναι οι παρακάτω:

 • Πωλήσεις (Προϊόντων & Υπηρεσιών)
 • Υποστήριξη Εφαρμογών
 • Τεχνικές Υπηρεσίες
 • Ανάπτυξη Λογισμικού
 • Οικονομικές Υπηρεσίες
 • Διοικητικές Υπηρεσίες


Ανοικτές θέσεις:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Γνώση στην ανάπτυξη σε περιβάλλον Visual Studio (Winforms)
 • Καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (SQL, Transact SQL) σε περιβάλλον Microsoft SQL Server
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
 • Υπευθυνότητα
 • Επαγγελματισμό
 • Ανταπόκριση σε προθεσμίες

Οι υποψήφιοι είναι επιθυμητό να διαθέτουν:

 • Εμπειρία σε εξυπηρέτηση πελατών
 • Γνώση βάσεων δεδομένων (SQL, Transact SQL)
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
 • Οργανωτικότητα

και θα έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εφαρμογών
 • Παρουσίαση των εφαρμογών της εταιρίας online ή στην έδρα του πελάτη
 • Διαχείριση ερωτημάτων πελατών σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση της εφαρμογής
 • Εκπαίδευση χρηστών

Οι υποψήφιοι είναι επιθυμητό να διαθέτουν:

 • Ικανότητα αντίληψης και κατανόησης σε θέματα τεχνολογίας
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
 • Οργανωτικότητα

και θα έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τεχνικό έλεγχο - Αποκατάσταση βλάβης
 • Ειδικές υπηρεσίες διακομιστών (Servers, Exchange, Backup Software, ...)
 • Προληπτική συντήρηση υπολογιστών
 • Τεχνική υποστήριξη δικτύων
 • Μελέτη και εγκατάσταση δικτύων
 • Σύνδεση περιφερειακού (εκτυπωτή, scanner, ups, ...)
 • Σύνδεση φορολογικού μηχανισμού
 • Εγκατάσταση εφαρμογών
 • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (Windows, Linux)
 • Back-up δεδομένων