• Υποστήριξη Εφαρμογών

Η IMS Πληροφορική ΑΕ παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης είτε με συμβόλαιο ετήσιας υποστήριξης είτε με συμβόλαιο προαγοράς ωρών.

Το συμβόλαιο ετήσιας υποστήριξης αφορά είτε σε τεχνική υποστήριξη είτε σε υποστήριξη λογισμικού και περιλαμβάνει:

 •  καταγραφή εξοπλισμού και λογισμικού
 •  τηλεφωνική υποστήριξη
 •  υποστήριξη εξ’ αποστάσεως (Απομακρυσμένη Διασύνδεση)
 •  e-support (Eιδικό μηχανογραφικό σύστημα για την αποστολή και παρακολούθηση των αιτημάτων)
 •  προγραμματισμένες επισκέψεις

Τα πακέτα προαγοράς ωρών αφορούν στην τεχνική υποστήριξη και αποτελούν μια οικονομική λύση για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται υπηρεσίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή με καθορισμένο χρόνο ανταπόκρισης. Με την αγορά του συγκεκριμένου πακέτου εξασφαλίζετε:

 •  Τεχνική υποστήριξη όταν την χρειαστείτε
 •  Χρόνο απόκρισης έως 4 ώρες
 •  Έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό
 •  Το μικρότερο δυνατό κόστος και με έκπτωση στις τιμές του τιμοκαταλόγου της εταιρείας μας

Στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που παρέχονται συμπεριλαμβάνονται:

 •  Τεχνικός έλεγχος - Αποκατάσταση βλάβης
 •  Ειδικές υπηρεσίες διακομιστών (Servers)
 •  Προληπτική συντήρηση υπολογιστών
 •  Συναρμολόγηση νέου Η/Υ
 •  Αναβάθμιση Η/Υ
 •  Τεχνική υποστήριξη δικτύων
 •  Μελέτη και εγκατάσταση δικτύων
 •  Μεταφορά Η/Υ σε άλλη θέση εργασίας
 •  Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Η/Υ
 •  Σύνδεση περιφερειακού (εκτυπωτή, scanner, ups, ...)
 •  Σύνδεση φορολογικού μηχανισμού
 •  Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (Windows, Linux)
 •  Εγκατάσταση εφαρμογών
 •  Εγκατάσταση antivirus
 •  Καθαρισμός ιών
 •  Back-up δεδομένων
 •  Διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας
 •  Restore δεδομένων
 •  Σύνδεση Η/Υ στο Internet
 •  Εγκατάσταση e-mail account