Το IMS_fi είναι ένα ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό σύστημα, το οποίο καλύπτει τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν βιβλία Γ’ κατηγορίας. Μπορεί να καλύψει υποκαταστήματα και αποθήκες και ιδανικά συνδυάζεται με τα υποσυστήματα IMS_assets (πάγια) και IMS_bills (αξιόγραφα) αλλά και με την εμπορική διαχείριση IMS_erp.

Η εφαρμογή περιέχει όλες τις λειτουργίες - εκτυπώσεις που απαιτούνται βάσει νόμου. Οι λειτουργίες που περιέχει ρυθμίζονται παραμετρικά παρέχοντας μεγάλη ευελιξία.

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων στην οθόνη δίνει δυνατότητα ελέγχου και επιλεκτικής εκτύπωσης. Επιπλέον είναι δυνατόν να δημιουργηθούν αρχεία διαφορετικών format (excel, pdf κ.λ.π.) και να αποσταλούν στους επιλεγμένους αποδέκτες με χρήση email μέσα από την εφαρμογή.

Ενδεικτικά οι πιο βασικές λειτουργίες που καλύπτει το IMS_fi είναι οι εξής:

 •  Διαχειρίσεις Λογαριασμών
 •  Ισοζύγια
 •  Ημερολόγια
 •  Ετήσιες Διαδικασίες

Γενική Λογιστική

Αξιοπιστία

Αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο διαχείρισης και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Ταιριάζει σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις με υποκαταστήματα, προσαρμόζεται εύκολα σε απαιτήσεις που κυμαίνονται από μονοψήφιο αριθμό χρηστών έως πιο πολύπλοκες εγκαταστάσεις με πολλούς χρήστες και σύνθετα δίκτυα.

Ενσωματώνει όλες τις φορολογικές, νομοθετικές και τεχνολογικές εξελίξεις και παρέχει πλήρη μηχανογράφηση της επιχείρησης δίνοντας άμεση πληροφόρηση τη στιγμή που την χρειάζεστε.

Συνδεσιμότητα

Δομημένη με ανοιχτή αρχιτεκτονική, η εφαρμογή έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα (π.χ. Αυτόματες ενημερώσεις, Interfaces, Λήψη στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ) καθώς και πλήρη συμβατότητα με τα συστήματα εφαρμογών της IMS (Εμπορική Διαχείριση, Πάγια, Αξιόγραφα).

Ασφάλεια - Δικαιώματα

Το IMS_fi έχει την δυνατότητα καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης σε επιλογές της εφαρμογής σε επίπεδο χρήστη ή ομάδας. Η εφαρμογή διαθέτει διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας (Backup) με δυνατότητα αυτοματοποίησής της.

Πλήρως Παραμετρική

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα χρηματοοικονομικών, πλήρως παραμετρικό που προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Βελτιώνει τις εταιρικές διαδικασίες και την απόδοση των εργαζομένων.

Εκτυπώσεις

Το πλήθος των εκτυπωτικών καλύπτει όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης τόσο σε διοικητικό όσο και σε στατιστικό επίπεδο. Τα εκτυπωτικά εμφανίζονται δυναμικά στην οθόνη σε μορφή καταστάσεων ή γραφημάτων και μπορούν να εκτυπωθούν ή να εξαχθούν σε άλλους τύπους αρχείων (Excel, PDF, email…).

Φιλικό στην χρήση

Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας σχεδιασμένο ώστε να βελτιώνει τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες. Η εφαρμογή διαθέτει πλήθος επιλογών ώστε να προσφέρει ευελιξία στον τρόπο εργασίας.

Απλή, αλλά ολοκληρωμένη διαχείριση με πεδία πληροφόρησης χωρίς υποχρέωση συμπλήρωσής τους σε πρώτο χρόνο, για αποφυγή traffic δεδομένων κατά την εισαγωγή. Πλήρως παραμετρικές αναζητήσεις δεδομένων για ανάκτηση μόνο της αναγκαίας πληροφορίας.

GDPR

Εναρμονισμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/679). Αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης, έχουν ενσωματωθεί οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Οι βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που καλύπτει η εφαρμογή είναι:

1.Διαχειρίσεις
 •  Διαχείριση Λογαριασμού
 •  Μαζικές Διαγραφές Λογαριασμών
 •  Διαχείριση Κινήσεων
 •  Διαχείριση Εγγραφών μέσω Αναλυτικού Καθολικού
 •  Μαζικές Διαγραφές / Αντιλογισμοί
 •  Διαχείριση Προσωρινών Εγγραφών
 •  Διαχείριση Προκαθορισμένων Άρθρων
 •  Άρθρα με Διαφορές Χρέωσης / Πίστωσης
 •  Διαχείριση Εγγράφων Συγκεντρωτικών
 •  Διαχείριση Στοιχείων Πελάτη
 •  Διαχείριση Στοιχείων Προμηθευτή
 •  Δημιουργία Περιοδικής ΦΠΑ
 •  Διαχείριση Περιοδικής ΦΠΑ
 •  Διαχείριση Λογαριασμού Απόδοσης ΦΠΑ
 •  Οριστικοποίηση Εγγραφών
 •  Οριστικοποίηση Εγγραφών ΔΛΠ

2.Εκτυπώσεις
 •  Γενικό Ημερολόγιο Γ.Λ
 •  Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων Γ.Λ
 •  Γενικό Καθολικό
 •  Αναλυτικό Καθολικό
 •  Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικών Καθολικών
 •  Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικών Καθολικών (ανά νόμισμα)
 •  Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικών Καθολικών (10-στηλο)
 •  Εκτύπωση Λογιστικού Σχεδίου
 •  Στατιστικά Λογαριασμού
 •  Ημερολόγιο Ισολογισμού
 •  Κατάσταση Απογραφής

3.Ετήσιες Διαδικασίες
 •  Νέα Χρήση
 •  Κλείσιμο Παλαιάς Χρήσης
 •  Μεταφορά Υπολοίπων
 •  Αντιγραφή Λογιστικού Σχεδίου
 •  Αντιγραφή Επιπρόσθετων Λογαριασμών στο Νέο Λ.Σχέδιο
 •  Προετοιμασία Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

4.Παράμετροι
 •  Παράμετροι Χρήστη
 •  Backup Εφαρμογής
 •  Αλλαγή Χρήσης
 •  Στοιχεία Εταιρείας
 •  Διαχείριση Κωδικών Κίνησης
 •  Διαχείριση ΔΟΥ
 •  Διαχείριση ΦΠΑ Λογαριασμών
 •  Διαχείριση Ειδών Πράξης
 •  Κατηγορίες Πελατών
 •  Κωδικοί Επαγγελμάτων
 •  Κωδικοί Ταμειακών Μηχανών
 •  Διαχείριση Παραμετρικών Μηνυμάτων
 •  Διαχειριστικές Χρήσεις Εφαρμογής
 •  Διαχείριση Λογαριασμών Ταμείου
 •  Παράμετροι Γενικής Λογιστικής
 •  Διαχείριση Νομισμάτων
 •  Διαχείριση Ισοτιμιών
 •  Χρήστες
  • Ομάδες
  • Μητρώο
  • Προνόμια

5.Συγκεντρωτικές καταστάσεις

6.Οδηγίες Χρήσης

Αποκτήστε την εφαρμογή με τους παρακάτω τρόπους:

Αγορά

Αποκτήστε την εφαρμογή και επιλέξτε επίπεδο υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Ενοικίαση

Εκμεταλλευτείτε τα συνδρομητικά πακέτα χρήσης και υποστήριξης της εφαρμογής.

Host

Εκμεταλλευτείτε την ασφάλεια του Cloud χωρίς να επενδύσετε σε εξοπλισμό. Ξενοιάστε από τα τεχνικά προβλήματα και τη διαδικασία Backup.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε την λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.