Το hrms για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, αποτελεί μία σύγχρονη και εύχρηστη εφαρμογή διαχείρισης της μισθοδοσίας και των ανθρωπίνων πόρων των οργανισμών δημοσίου δικαίου, ενημερωμένη πάντοτε με την κείμενη νομοθεσία.

Καθώς τα έξοδα μισθοδοσίας του προσωπικού αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές δαπάνες σε έναν οργανισμό, είναι σημαντικό να παρακολουθούνται και να ελέγχονται από ένα αξιόπιστο, γρήγορο και εύχρηστο πρόγραμμα.

Ενδεικτικά κάποιες από τις δυνατότητες που καλύπτει το HRMS για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είναι οι εξής:

 •  Κατάσταση Ελέγχου των μεταβολών των εργαζομένων, πριν τον υπολογισμό της μισθοδοσίας
 •  Υπολογισμό μισθοδοσίας μισθωτών εργαζομένων (μερικής και πλήρους απασχόλησης)
 •  Υπολογισμός αμοιβών μελών Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.)
 •  Διαχείριση αναδρομικών καταβολών
 •  Καρτέλα Εξελισσιμότητας
 •  Υπολογισμός Οδοιπορικών
 •  Παρακολούθηση και υπολογισμός υπερωριών
 •  Δυνατότητα αξιολόγησης εργαζομένων σε μηνιαία βάση για καλύτερη διαχείριση του προσωπικού
 •  Δημιουργία όλων των αρχείων που απαιτούνται προς υποβολή ηλεκτρονικά, στην Επιθεώρηση Εργασίας (Εργάνη), ΙΚΑ, Εφορία (Taxis), στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ)
 •  Δυνατότητα διαχείρισης των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχείων που εξάγονται από την εφαρμογή
 •  Αυτόματη Δημιουργία Λογιστικού Άρθρου Μισθοδοσίας
 •  Προσομοίωση Μισθοδοσίας & Αποχώρησης
 •  Δυνατότητα αποστολής των μηνιαίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας με email
 •  Πλήθος εκτυπώσεων για συμφωνία και έλεγχο των αποτελεσμάτων της εφαρμογής

πρόγραμμα μισθοδοσίας

Αξιοπιστία

Αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο διαχείρισης μισθοδοσίας και ανθρωπίνων πόρων που θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε οργανισμό.

Σύννομο

Ειδική ομάδα στην εταιρεία μας, έχει αναλάβει την καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις, νόμους και εγκυκλίους που ψηφίζονται από το κράτος, έτσι ώστε οποιαδήποτε αλλαγή στο εργατικό, ασφαλιστικό και φορολογικό δίκαιο να συμπεριλαμβάνεται στην εφαρμογή HRMS άμεσα.

Απλότητα

Στόχος μας κατά την δημιουργία της εφαρμογής αυτής, ήταν η απλότητα. Έτσι, ένας οποιοσδήποτε χρήστης, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις της εργατικής νομοθεσίας, να μπορεί να χειριστεί την εφαρμογή. Και αυτό επιτεύχθηκε. Σε κάθε επιλογή και διαδικασία υπάρχουν μηνύματα στο σύστημα που κατευθύνουν επ’ ακριβώς τον χρήστη.

Παραμετρικό

Το σύστημα διαχείρισης προσωπικού & μισθοδοσίας HRMS για Ν.Π.Δ.Δ. έχει φτιαχτεί παραμετρικά, έτσι ώστε απλές αλλαγές της εργατικής νομοθεσίας, π.χ. αλλαγή στο ποσοστό υπολογισμού της προσαύξησης κατά την υπερωρία, το πλαφόν του ΙΚΑ κλπ., να μπορούν να αλλαχτούν από τον απλό χρήστη.

Εκτυπώσεις

Το πλήθος των οικονομικών και διοικητικών εκτυπώσεων της εφαρμογής, συντελούν στην καλύτερη διαχείριση τόσο των ανθρώπινων όσο και των οικονομικών πόρων του οργανισμού. Όλες οι εκτυπώσεις δύναται να εξαχθούν σε μορφή .xls, .doc, .pdf .

Φιλικό στην χρήση

Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας σχεδιασμένο ώστε να βελτιώνει τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες. Η εφαρμογή διαθέτει πλήθος επιλογών ώστε να προσφέρει ευελιξία στον τρόπο εργασίας.

GDPR

Εναρμονισμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/679). Αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης, έχουν ενσωματωθεί οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Οι βασικότερες διαδικασίες που καλύπτει η εφαρμογή είναι οι εξής:

1.Κατάσταση Ελέγχου των μεταβολών
 •  Έλεγχος των κινήσεων που έχουν καταχωριστεί για τον υπολογισμό μισθοδοσίας
 •  Έλεγχος και εμφάνιση μηνύματος σε περίπτωση που πρέπει να αλλαχτεί το Μισθολογικό Κλιμάκιο εργαζομένου, βάσει ημερομηνίας πρόσληψης

2.Υπολογισμός Μισθοδοσίας / Αμοιβών
 •  Μισθωτοί Μερικής Απασχόλησης
 •  Μισθωτοί Πλήρους Απασχόλησης
 •  Ημερομίσθιοι
 •  Εκ Περιτροπής
 •  Αμοιβές Δ.Σ. (Διοικητικών Συμβούλων)

3.Δημιουργία αρχείων
 •  Αρχεία για Επιθεώρηση Εργασίας (Εργάνη)
 •  Αρχεία για ΙΚΑ
 •  Αρχεία για Εφορία (Taxis)
 •  Αρχείο για την ΕΑΠ (Ενιαία Αρχή Πληρωμών)
 •  Λογιστικό άρθρο

5.Προσομοίωση Υπολογισμών
 •  Υπολογισμός αποδοχών δηλώνοντας τα κριτήρια (Προσομοίωση Μισθοδοσίας)
 •  Υπολογισμός των αποδοχών σε περίπτωση αποχώρησης εργαζομένου είτε με οικ. αποχώρηση, είτε με καταγγελία (Προσομοίωση Αποχώρησης)

6.Εκτυπώσεις
 •  Οικονομικές (Μισθοδοτική Κατάσταση, Απόδειξη Πληρωμής, Βεβαίωση Αποδοχών, Κατάσταση Εισφορών, Κατάσταση Οδοιπορικών, Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων, Κατάσταση Πληρωτέων Αποδοχών)
 •  Ανθρώπινοι Πόροι (Βιβλίο Αδειών, Δικαιούμενη άδεια υπαλλήλων, Λίστα Τηλεφώνων, Προσωπικά Στοιχεία, Καρτέλα Εξελισσιμότητας, Καρτέλα Κινήσεων, Υπερωρίες)

Αποκτήστε την εφαρμογή με τους παρακάτω τρόπους:

Αγορά

Αποκτήστε την εφαρμογή και επιλέξτε επίπεδο υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Ενοικίαση

Εκμεταλλευτείτε τα συνδρομητικά πακέτα χρήσης και υποστήριξης της εφαρμογής.

Host

Εκμεταλλευτείτε την ασφάλεια του Cloud χωρίς να επενδύσετε σε εξοπλισμό. Ξενοιάστε από τα τεχνικά προβλήματα και τη διαδικασία Backup.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε την λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.