• Ανάπτυξη Εφαρμογών

Από την ίδρυσή της η IMS παρέχει στους πελάτες της εξειδικευμένες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη από μεγάλες εταιρείες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η IMS Πληροφορική Α.Ε. συγκαταλέγεται πανελλαδικά στις πρώτες εταιρείες πληροφορικής που εφήρμοσαν ISO για τις διαδικασίες τους. Οι τομείς στους οποίους έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015 (αρ. Πιστοπ. 09422Α) και εφαρμόζεται είναι:

 1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού
 2. Υπηρεσίες υποστήριξης
 3. Υπηρεσίες εμπορίας

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών γίνεται με χρήση της SDM μεθοδολογίας, System Development Methodology.

Η IMS παρέχει υπηρεσίες όπως:

 1. Διαχείριση έργου (Project Management)
 2. Μελέτη και ανάλυση διαδικασιών (Business Analysis)
 3. Σχεδίαση και ανάπτυξη εξειδικευμένων συστημάτων εφαρμογών (Customized Applications)
 4. Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications)
 5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών client/server
 6. Επέκταση, ανασχεδίαση υφισταμένων εφαρμογών της IMS
 7. Μεταφορά δεδομένων (Data Migration)
 8. Διασύνδεση μεταξύ συστημάτων εφαρμογών (Web Services)