Το IMS_assets είναι ένα σύστημα διαχείρισης παγίων, το οποίο μπορεί να καλύψει υποκαταστήματα και αποθήκες και ιδανικά συνδυάζεται με τα υποσυστήματα IMS_fi (χρηματοοικονομικά) και IMS_bills (αξιόγραφα) αλλά και με την εμπορική διαχείριση IMS_erp.

Οι λειτουργίες της εφαρμογής σχεδόν εξ’ ολοκλήρου ρυθμίζονται παραμετρικά, κάτι που δίνει μεγάλη ευελιξία στην πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της όπως επίσης και περιθώρια τροποποιήσεων – επεκτάσεων σύμφωνα με τις επιθυμίες του Πελάτη.

Ενδεικτικά οι πιο βασικές λειτουργίες που καλύπτει το IMS_assets είναι οι εξής:

 •  Διαχείριση Παγίων
 •  Αποσβέσεις
 •  Αναπροσαρμογές

Εφαρμογή διαχείρισης παγίων

Αξιοπιστία

Αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο διαχείρισης και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Ταιριάζει σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις με υποκαταστήματα, προσαρμόζεται εύκολα σε απαιτήσεις που κυμαίνονται από μονοψήφιο αριθμό χρηστών έως πιο πολύπλοκες εγκαταστάσεις με πολλούς χρήστες και σύνθετα δίκτυα.

Συνδεσιμότητα

Δομημένη με ανοιχτή αρχιτεκτονική, η εφαρμογή παρέχει πλήρη συμβατότητα με τα συστήματα εφαρμογών της IMS (Χρηματοοικονομικά, Αξιόγραφα, Εμπορική Διαχείριση).

Ασφάλεια - Δικαιώματα

Το IMS_assets έχει την δυνατότητα καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης σε επιλογές της εφαρμογής σε επίπεδο χρήστη ή ομάδας.

Πλήρως Παραμετρική

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα, πλήρως παραμετρικό που προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Διευκολύνει την διαχείριση των παγίων παρέχοντας αναλυτική εικόνα παγίων και αποσβέσεων.

Εκτυπώσεις

Τα εκτυπωτικά εμφανίζονται δυναμικά στην οθόνη σε μορφή καταστάσεων ή γραφημάτων και μπορούν να εκτυπωθούν ή να εξαχθούν σε άλλους τύπους αρχείων (Excel, PDF, email…).

Φιλικό στην χρήση

Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας σχεδιασμένο ώστε να βελτιώνει τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες. Απλή, αλλά ολοκληρωμένη διαχείριση με πεδία πληροφόρησης χωρίς υποχρέωση συμπλήρωσής τους σε πρώτο χρόνο, για αποφυγή traffic δεδομένων κατά την εισαγωγή. Πλήρως παραμετρικές αναζητήσεις δεδομένων για ανάκτηση μόνο της αναγκαίας πληροφορίας.

GDPR

Εναρμονισμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/679). Αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης, έχουν ενσωματωθεί οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Οι βασικότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες που καλύπτει η εφαρμογή είναι:

1.Διαδικασίες
 •  Κινήσεις Παγίων
 •  Διόρθωση Κινήσεων Παγίων
 •  Απογραφή Παγίων
 •  Διαγραφή Απογραφής Παγίων
 •  Ετήσιες Αποσβέσεις
 •  Μηνιαίες Αποσβέσεις
 •  Διόρθωση Υπολογισμένων Αποσβέσεων
 •  Προσομοίωση Αποσβέσεων
 •  Ακύρωση Αποσβέσεων
 •  Μεμονωμένες Αποσβέσεις
 •  Μηνιαίες Μεμονωμένες Αποσβέσεις
 •  Ακύρωση Μεμονωμένων Αποσβέσεων
 •  Αναπροσαρμογές
 •  Ακύρωση Αναπροσαρμογών
 •  Πελάτες
 •  Προμηθευτές
 •  Διαχείριση Στοιχείων Παγίων

2.Εκτυπώσεις
 • Εκτυπώσεις
 • Προετοιμασία Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

3.Παράμετροι
 •  Εταιρεία
  • Στοιχεία Εταιρείας
  • Στοιχεία Υποκαταστημάτων
  • Τμήματα
 • Γενικές Παράμετροι
  • Κατηγορίες Παγίων
  • Κωδικοί Κίνησης
  • Θέσεις Παγίων
  • Θέσεις Υπαλλήλων
  • Διαχείριση Υπαλλήλων
  • Διαχείριση Κατηγοριών Υπαλλήλων
  • Τελευταία Ημερομηνία Απόσβεσης
  • Κωδικοί Φ.Π.Α
  • Κωδικοί Δ.Ο.Υ
  • Διαχείριση Τρόπων Πληρωμής
  • Α/Α Πινάκων
  • Κατηγορίες Πελατών
  • Κατηγορίες Εκτυπώσεων
  • Διαχείριση Εκτυπώσεων
 • Χρήστες
  • Ομάδες
  • Μητρώο
  • Προνόμια
 • Ενημέρωση Λογιστικής
 • Αγεφύρωτες Εγγραφές
 • Interfaces
  • Ενημέρωση Barcode από Αρχείο
  • Ενημέρωση Αγορών Παγίων από Αρχείο
 • Διαχειριστικές Χρήσεις

Αποκτήστε την εφαρμογή με τους παρακάτω τρόπους:

Αγορά

Αποκτήστε την εφαρμογή και επιλέξτε επίπεδο υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Ενοικίαση

Εκμεταλλευτείτε τα συνδρομητικά πακέτα χρήσης και υποστήριξης της εφαρμογής.

Host

Εκμεταλλευτείτε την ασφάλεια του Cloud χωρίς να επενδύσετε σε εξοπλισμό. Ξενοιάστε από τα τεχνικά προβλήματα και τη διαδικασία Backup.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε την λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.