• Υπηρεσίες Datacenter

Η IMS φροντίζει να παρέχει καινοτόμες τεχνολογίες στους πελάτες της. Με το σύγχρονο Data Center που έχει κατασκευάσει στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στον Άλιμο, φιλοδοξεί να εξασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών για τους πελάτες της. Για τον σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει την διαδικασία πιστοποίησης με ISO 27001:2013.

Σε ένα χώρο περίπου 100m2 έχει δημιουργηθεί μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, στην οποία φιλοξενείται ο νέος εξοπλισμός των servers της IMS. Οι εγκαταστάσεις έχουν κατασκευαστεί από ειδικά, πυράντοχα υλικά ώστε να παρέχουν ασφάλεια και προστασία των στοιχείων που φιλοξενούνται στους servers.

Οι υποδομές του Data Center αποτελούνται από:

 •  επώνυμο εξοπλισμό
 •  διαβαθμισμένη πρόσβαση
 •  προστασία με κάμερες (CCTV)
 •  ελεγχόμενο περιβάλλον λειτουργίας
  • - θερμοκρασία
  • - υγρασία
  • - ροή αέρα
  • - ποιότητα ηλεκτρικού ρεύματος
  • - ύπαρξη υγρών στο δάπεδο (από διαρροή)
  • - ύπαρξη καπνού στον αέρα (από έναρξη πυρκαγιάς)
  • - στάθμη φωτός
  • - ένταση ήχου
  • - άνοιγμα θυρών
  • - διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος
  • - κίνηση στον χώρο
 •  αδιάλειπτη παροχή ενέργειας (H/Z, UPS)
 •  σύστημα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης
 •  υπερυψωμένο πάτωμα
 •  εφεδρική καλωδίωση

Οι υπηρεσίες Data Center που παρέχει η IMS είναι:

 •  Collocation Hosting (Φιλοξενία εξοπλισμού του πελάτη)
 •  Dedicated Hosting (Αποκλειστική χρήση φυσικού συστήματος της IMS)
 •  Online Backup
 •  Disaster & Recovery
 •  Custom Solutions (Εξειδικευμένες υπηρεσίες βάσει αναγκών πελάτη)

Το Data Center μας