Το dms Service είναι μια εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης συνεργείου. Είναι μια ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων κάθε συνεργείου, μπορεί να λειτουργήσει με ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα και αποθήκες ενώ παράλληλα υποστηρίζει διαδικασίες ενδοεταιρικής διακίνησης.

Το dms Service έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τις καθημερινές εργασίες του συνεργείου με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ικανοποίηση του τελικού πελάτη. Μέσω της δυνατότητας σύνδεσης με το edms, παρέχει πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες (Ραντεβού, Οπτικός Έλεγχος, Εντολή Εργασίας, Αποθήκη Ανταλλακτικών, Job Clock) από όλες τις κινητές συσκευές (Tablet – Κινητά).

Ενδεικτικά κάποιες από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που καλύπτει το dms Service είναι οι εξής:

 •  Συναλλασσόμενοι (Πελάτες – Προμηθευτές)
 •  Μητρώο Οχημάτων
 •  Προσφορές Συνεργείου
 •  Ραντεβού Συνεργείου
 •  Εντολές Εργασίας
 •  Διαχείριση Ανταλλακτικών – Εργασιών
 •  Παραγωγικότητα Συνεργείου (Job Clock)
 •  Τιμολόγηση (Εντολών Επισκευής, Παροχής Βάσει Κειμένου)
 •  Follow Up
 •  Courtesy Cars (Αυτοκίνητα Αντικατάστασης)
 •  Document Management
 •  Χρηματοοικονομικά
 •  Διοικητική Πληροφόρηση

πρόγραμμα συνεργείου

Αξιοπιστία

Αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο διαχείρισης και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Ταιριάζει τόσο σε μεμονωμένες όσο και σε επιχειρήσεις με υποκαταστήματα και προσαρμόζεται εύκολα σε απαιτήσεις που κυμαίνονται από μονοψήφιο αριθμό χρηστών έως πιο πολύπλοκες εγκαταστάσεις με πολλούς χρήστες και σύνθετα δίκτυα.

Συνδεσιμότητα

Δομημένη με ανοιχτή αρχιτεκτονική, η εφαρμογή έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα τρίτων (π.χ. Αυτόματες ενημερώσεις τιμοκαταλόγων, Interfaces, Λήψη στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ, ηλεκτρονική τιμολόγηση και αρχειοθέτηση) καθώς και πλήρη συμβατότητα με τα υπόλοιπα συστήματα εφαρμογών της IMS (edms, dms Parts, Γενική Λογιστική, Έσοδα - Έξοδα, Πάγια, Αξιόγραφα)

Ασφάλεια - Δικαιώματα

Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους προκαθορισμένους ρόλους προσωπικού ή δημιουργώντας δικούς σας. Η εφαρμογή έχει την δυνατότητα καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης σε επιλογές της εφαρμογής σε επίπεδο χρήστη ή ομάδας. Η εφαρμογή διαθέτει διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας (Backup) με δυνατότητα αυτοματοποίησής της.

Πλήρως Παραμετρική

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμπορικής διαχείρισης συνεργείου, πλήρως παραμετρικό, με σκοπό να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης (π.χ. διαφορετικής μορφής Εντολές Επισκευής και Φορολογικών στοιχείων ανά κατασκευαστή, Τήρηση εργατοώρας και Ωροκαταλόγου ανά κατασκευαστή). Βελτιώνει τις διαδικασίες της επιχείρησης και την απόδοση των εργαζομένων. Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλαπλά τμήματα (π.χ. Συνεργείο, Φανοβαφείο, Ηλεκτρολογείο)

Εκτυπώσεις

Το πλήθος των εκτυπωτικών καλύπτει όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης τόσο σε διοικητικό όσο και σε στατιστικό επίπεδο. Τα εκτυπωτικά εμφανίζονται δυναμικά στην οθόνη σε μορφή καταστάσεων ή γραφημάτων και μπορούν να εκτυπωθούν ή να εξαχθούν σε άλλους τύπους αρχείων (Excel, PDF, email…).

Φιλικό στην χρήση

Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας σχεδιασμένο ώστε να βελτιώνει τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες. Η εφαρμογή διαθέτει πλήθος επιλογών ώστε να προσφέρει ευελιξία στον τρόπο εργασίας.

Επισύναψη αρχείων (Document Management)

Βελτιώνει την οργάνωση της επιχείρησης κάνοντας χρήση της δυνατότητας επισύναψης αρχείων σε πελάτες, προμηθευτές και οχήματα με δυνατότητα γρήγορης ανάκτησής τους. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται ολοκληρωμένη οργάνωση της πληροφορίας και εξοικονομείται χρόνος στην εύρεσή της όταν απαιτηθεί.

GDPR

Εναρμονισμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/679). Αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης, έχουν ενσωματωθεί οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Οι βασικότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες που καλύπτει η εφαρμογή είναι:

1.Συναλλασσόμενοι (Πελάτες – Προμηθευτές)
 •  Διαχείριση Μητρώου Πελατών – Προμηθευτών με αναλυτική καρτέλα του πελάτη - προμηθευτή με όλα τα απαραίτητα στοιχεία του
 •  Ευρετήριο Πελατών – Προμηθευτών (Δυνατότητα αναζήτησης με όλα τα στοιχεία και εξαγωγή σε Excel, PDF)
 •  Καταχώρηση Εισπράξεων – Πληρωμών Πελατών και Προμηθευτών
 •  Διαχείριση Κινήσεων Εισπράξεων-Πληρωμών Πελατών και Προμηθευτών αντίστοιχα
 •  Τήρηση Μητρώου Πελατών και Προμηθευτών με τα βασικά στοιχεία τους
 •  Οικονομική καρτέλα Πελάτη και Προμηθευτή ανά υποκατάστημα ή συνολικά της εταιρείας
 •  Επισύναψη αρχείων στους πελάτες και προμηθευτές αντίστοιχα
 •  Αυτόματη Πρόβλεψη Επόμενης Επίσκεψης Πελάτη
 •  Τιμοκατάλογοι Πελάτη ανά είδος
 •  Πλήθος οικονομικών και στατιστικών αναφορών για Πελάτες – Προμηθευτές

2.Διαχείριση Συνεργείου
 •  Προγραμματισμός Ραντεβού Τεχνικών Συνεργείου. Δέσμευση, ανά όχημα, προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης ανά τεχνικό. Εμφάνιση εβδομαδιαίου πλάνου με διαθέσιμες ώρες τεχνικών ανά ημέρα, ανά τμήμα και ανά τεχνικό
 •  Μητρώο Οχημάτων. Εύκολη και γρήγορη εύρεση οχημάτων. Καταχώριση νέου οχήματος και επεξεργασία όλων των στοιχείων του
 •  Δημιουργία και εκτύπωση ραντεβού σε νέους ή υπάρχοντες πελάτες με καταχώριση αναλυτικά εργασιών και ειδών ή με χρήση πακέτων service/ πακέτων προσφοράς
 •  Ιστορικό Οχημάτων - Επισκευών. Εύρεση με πολλαπλά κριτήρια και εκτύπωση ιστορικού οχήματος
 •  Διαχείριση Ανταλλακτικών – Εργασιών. Καταγραφή στην εντολή επισκευής αναλυτικά των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν και των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και του τρόπου χρέωσης (πελάτη, εγγύηση, Αυτ. Εταιρείας κλπ.). Εκτύπωση Τιμών εντολής χωρίς να απαιτείται η μετάβαση στην Τιμολόγηση
 •  Δυνατότητα χρήσης ολοκληρωμένων πακέτων service ή πακέτων με κλειδωμένες τιμές (πακέτων προσφορών)
 •  Προσφορές Συνεργείου. Δημιουργία και εκτύπωση προσφοράς επισκευής σε νέους ή υπάρχοντες πελάτες με καταχώριση αναλυτικά εργασιών και ειδών ή με χρήση πακέτων service/ πακέτων προσφοράς. Παρακολούθηση μη επιτυχημένων προσφορών και λόγων απόρριψης
 •  Δυνατότητα μετατροπής προσφοράς επισκευής σε Ραντεβού Συνεργείου ή Εντολή Επισκευής. Εκπόνηση Στατιστικών
 •  Ραντεβού Συνεργείου. Δημιουργία νέου ραντεβού και από Υπάρχουσα Προσφορά Συνεργείου
 •  Εντολή Επισκευής Συνεργείου. Δημιουργία νέας εντολής και από υπάρχον Ραντεβού ή Προσφορά Συνεργείου
 •  Εντολές Εργασίας. Δημιουργία εντολής επισκευής (χρέωση σε πελάτη ή εγγύηση) σε νέους (καταχώριση στοιχείων οχημάτων και στοιχείων πελάτων) ή υπάρχοντες πελάτες. Πολλαπλή αναζήτηση των στοιχείων των οχημάτων. Συμπλήρωση τεχνικού, τεχνικού συμβούλου, τμήματος, σχολίων εισόδου και παρατηρήσεων πελάτη. Εκτύπωση μορφής Εντολής Επισκευής σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Εκτύπωση Οπτικού ελέγχου και Έλεγχος Βασικών Στοιχείων Οχημάτων
 •  Παραγωγικότητα Μηχανικών. Καταχώριση πραγματικού χρόνου απασχόλησης τεχνικών σε Εντολές Επισκευής. Ανάθεση εργασιών εντολής επισκευής σε διαθέσιμους τεχνικούς με έναρξη και λήξη εργασιών, καταχώριση μη παραγωγικών εργασιών. Εκτύπωση παραγωγικότητας ανά τεχνικό

3.Follow Up
 •  Παρακολούθηση αναμενόμενων πελατών. Υπενθυμίσεις επικοινωνίας με πελάτες για να μην χάνονται διελεύσεις

4.Courtesy Cars (Αυτοκίνητα Αντικατάστασης)
 •   Παρακολούθηση Αυτοκινήτων Αντικατάστασης

5.Οικονομικά
 •  Διαχείριση Εξόφλησης Υπολοίπων Πελατών – Προμηθευτών
 •  Πληρωμές – Εισπράξεις Πελατών Προμηθευτών με Μετρητά – Κάρτα – Επιταγή – Συναλλαγματική
 •  Συμψηφιστικές Εγγραφές
 •  Τιμολόγηση εντολών επισκευής (εργασίες - ανταλλακτικά)
 •  Τιμολόγηση παροχής βάσει κειμένου
 •  Ενημέρωση Συγκεντρωτικών (ΜΥΦ)
 •  Αυτόματη Ενημέρωση Γεν. Λογιστικής ή σύστημα Εσόδων / Εξόδων

6.Διοικητική Πληροφόρηση
Δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων στην οθόνη πριν από την εκτύπωση και εξαγωγής σε άλλους τύπους αρχείων (Excel, PDF, email…).
 •  Αναλυτική παρακολούθηση κινήσεων ειδών
 •  Βιβλίο Αποθήκης
 •  Κινήσεων Πελάτη – Προμηθευτή
 •  Παρακολούθηση αναμενόμενων Πελατών για Service - ΚΕΚ – ΚΤΕΟ
 •  Δείκτες (KPI)
 •  Διοικητική Πληροφόρηση
 •  Καρτέλες πελατών – προμηθευτών
 •  Ημερολόγια αγορών – πωλήσεων, ταμείου
 •  Ελεγκτικές εκτυπώσεις
 •  Στατιστικά Στοιχεία (MIS Reporting)

Αποκτήστε την εφαρμογή με τους παρακάτω τρόπους:

Αγορά

Αποκτήστε την εφαρμογή και επιλέξτε επίπεδο υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Ενοικίαση

Εκμεταλλευτείτε τα συνδρομητικά πακέτα χρήσης και υποστήριξης της εφαρμογής.

Host

Εκμεταλλευτείτε την ασφάλεια του Cloud χωρίς να επενδύσετε σε εξοπλισμό. Ξενοιάστε από τα τεχνικά προβλήματα και τη διαδικασία Backup.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε την λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.