• εμπορική διαχείριση

Η IMS Πληροφορική Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994 από μετατροπή της I.M.S. Ε.Π.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία. Οι δραστηριότητες της εταιρείας έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά από το 1986 ως Ο.Ε. Μετά το 1996 τα γραφεία της στεγάζονται σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Άλιμο (Νικηφόρου Βρεττάκου 7) συνολικής επιφάνειας 600 τ.μ. Πρόκειται για εγκαταστάσεις πλήρως εξοπλισμένες που σχεδιάστηκαν με στόχο την καλύτερη δυνατή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία. Με την ίδρυσή της, η IMS έθεσε σαν στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και την προώθηση της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και της Ψηφιακής τεχνολογίας στην χώρα μας, με ποιοτικά ελεγμένα προϊόντα που υποστηρίζονται υπεύθυνα.