Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Θέλοντας να προσφέρει ανταγωνιστικές λύσεις στις επιχειρήσεις η IMS προτείνει την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι η διαδικασία με την οποία ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά τιμολόγια μεταξύ δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε μια εμπορική συναλλαγή.

Ορίζεται ως η αποστολή τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα και περιλαμβάνει τη μετάδοση, αποθήκευση και ψηφιακή επεξεργασία τους. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εκδώσουν και να ανταλλάξουν ηλεκτρονικά τιμολόγια αντικαθιστώντας τα έντυπα.

Τα οφέλη από τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι πολλά:

  •  Εξοικονόμηση χρόνου
  •  Μείωση κόστους έκδοσης και διαχείρισης παραστατικών (αναλώσιμα εκτύπωσης, ταχυδρομικά τέλη)
  •  Αύξηση της παραγωγικότητας
  •  Καλύτερος έλεγχος αποθέματος
  •  Αυτοματοποίηση αρχειοθέτησης (κατάργηση φυσικής αρχειοθέτησης)
  •  Βελτίωση συναλλαγών με δημόσιους φορείς