• Υποστήριξη Εφαρμογών

Η υποστήριξη εφαρμογών αποτελεί το σημείο επαφής των ανθρώπων της IMS με τους πελάτες της, για τον λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους. Η εξυπηρέτηση των πελατών γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που διέπουν το ISO 9001:2015.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών παρέχονται σε πελάτες με ενεργό συμβόλαιο με τους παρακάτω τρόπους:

 •  τηλεφωνική επικοινωνία
 •  email
 •  e-support (ειδικό σύστημα για την αποστολή και παρακολούθηση των αιτημάτων)
 •  απομακρυσμένη διασύνδεση (Remote Access)
 •  επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του πελάτη*

Ενδεικτικά η υποστήριξη εφαρμογών περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 •  συμβουλευτική βοήθεια για την χρήση της εφαρμογής
 •  υποστήριξη σε επαναλαμβανόμενες εργασίες
 •  χειριστικά και λειτουργικά θέματα εφαρμογών
 •  διαχείριση σύνθετων θεμάτων (καταγραφή νέων αιτημάτων-αναγκών, βελτιστοποίηση διαδικασιών, παραμετροποίηση εφαρμογών, διασύνδεση συστημάτων κλπ.)
 •  εγκατάσταση νέων εκδόσεων της εφαρμογής
 •  εκπαίδευση σε νέες λειτουργίες-υποσυστήματα της εφαρμογής
 •  υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (π.χ. σωστή τήρηση αντιγράφων ασφαλείας)
 •  επικοινωνία με πελάτη (Customer feedback)

* Η παραπάνω υπηρεσία διατίθεται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη και εφόσον συμπεριλαμβάνεται στο συμβόλαιο συντήρησής του.