Το IMS_bills είναι ένα σύστημα διαχείρισης αξιογράφων που ιδανικά συνδυάζεται με το υποσύστημα IMS_fi (χρηματοοικονομικά) και με την εμπορική διαχείριση IMS_erp.

Οι λειτουργίες της εφαρμογής σχεδόν εξ’ ολοκλήρου ρυθμίζονται παραμετρικά, κάτι που δίνει μεγάλη ευελιξία στην πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της όπως επίσης και περιθώρια τροποποιήσεων – επεκτάσεων σύμφωνα με τις επιθυμίες του Πελάτη.

Ενδεικτικά οι πιο βασικές λειτουργίες που καλύπτει το IMS_bills είναι οι εξής:

 •  Διαχείριση Μητρώου
 •  Πινάκια
 •  Πελάτες
 •  Προμηθευτές

Διαχείριση Αξιογράφων

Αξιοπιστία

Αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο διαχείρισης για την ανάπτυξη και οργάνωση μιας επιχείρησης. Ταιριάζει σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις με υποκαταστήματα, προσαρμόζεται εύκολα σε απαιτήσεις που κυμαίνονται από μονοψήφιο αριθμό χρηστών έως πιο πολύπλοκες εγκαταστάσεις με πολλούς χρήστες και σύνθετα δίκτυα.

Συνδεσιμότητα

Δομημένη με ανοιχτή αρχιτεκτονική, η εφαρμογή παρέχει πλήρη συμβατότητα με τα συστήματα εφαρμογών της IMS (Χρηματοοικονομικά, Εμπορική Διαχείριση).

Ασφάλεια - Δικαιώματα

Το IMS_bills έχει την δυνατότητα καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης σε επιλογές της εφαρμογής σε επίπεδο χρήστη ή ομάδας.

Πλήρως Παραμετρική

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα, πλήρως παραμετρικό που προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Διευκολύνει την διαχείριση των αξιογράφων παρέχοντας αναλυτική εικόνα αξιογράφων.

Εκτυπώσεις

Τα εκτυπωτικά εμφανίζονται δυναμικά στην οθόνη σε μορφή καταστάσεων ή γραφημάτων και μπορούν να εκτυπωθούν ή να εξαχθούν σε άλλους τύπους αρχείων (Excel, PDF, email…).

Φιλικό στην χρήση

Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας σχεδιασμένο ώστε να βελτιώνει τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες. Απλή, αλλά ολοκληρωμένη διαχείριση με πεδία πληροφόρησης χωρίς υποχρέωση συμπλήρωσής τους σε πρώτο χρόνο, για αποφυγή traffic δεδομένων κατά την εισαγωγή. Πλήρως παραμετρικές αναζητήσεις δεδομένων για ανάκτηση μόνο της αναγκαίας πληροφορίας.

GDPR

Εναρμονισμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/679). Αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης, έχουν ενσωματωθεί οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Οι βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που καλύπτει η εφαρμογή είναι:

1.Διαχειρίσεις
 •  Διαχείριση Μητρώου
 •  Διαχείριση Κινήσεων
 •  Πινάκια
  • Διαχείριση
  • Ακύρωση

2.Εκτυπώσεις

3.Αποδέκτες
 • Πελάτες
  • Διαχείριση Στοιχείων
  • Συνεργάτες
 • Προμηθευτές
  • Διαχείριση Στοιχείων
  • Συνεργάτες

4.Παράμετροι
 • Εταιρεία
  • Στοιχεία Εταιρείας
  • Στοιχεία Υποκαταστημάτων
 • Γενικές Παράμετροι
  • Καταχώριση Κωδικού Πελάτη – Προμηθευτή Εταιρείας
  • Κατηγορίες Πελατών
  • Κατηγορίες Εκτυπώσεων
  • Διαχείριση Εκτυπώσεων
 • Διαχειρίσεις
  • Είδη Αξιογράφων
  • Κωδικοί Κίνησης
  • Ιστορικό Κινήσεων
  • Τράπεζες – Υποκαταστήματα
 • Διαχείριση Αυτόματης Ενημέρωσης Λογιστικής
 • Ενημέρωση Λογιστικής
 • Αγεφύρωτες Εγγραφές
 • Χρήστες
  • Ομάδες
  • Μητρώο
  • Προνόμια

Αποκτήστε την εφαρμογή με τους παρακάτω τρόπους:

Αγορά

Αποκτήστε την εφαρμογή και επιλέξτε επίπεδο υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Ενοικίαση

Εκμεταλλευτείτε τα συνδρομητικά πακέτα χρήσης και υποστήριξης της εφαρμογής.

Host

Εκμεταλλευτείτε την ασφάλεια του Cloud χωρίς να επενδύσετε σε εξοπλισμό. Ξενοιάστε από τα τεχνικά προβλήματα και τη διαδικασία Backup.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε την λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.