Το IMS_erp είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης, η οποία καλύπτει την κατηγορία των εμπορικών επιχειρήσεων. Μπορεί να λειτουργήσει με ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα και αποθήκες βελτιώνοντας και αξιοποιώντας τους εταιρικούς πόρους.

Πρόκειται για ένα πλήρως παραμετρικό σύστημα λογισμικού που έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται και να απαντά στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης εξασφαλίζοντας μείωση των λειτουργικών δαπανών, οργάνωση της επιχείρησης, αξιοπιστία, ταχύτητα και ευχρηστία.

Ενδεικτικά οι πιο βασικές λειτουργίες που καλύπτει το IMS_erp είναι οι εξής:

 •  Πελάτες
 •  Προμηθευτές
 •  Παραγγελίες
 •  Αγορές
 •  Πωλήσεις
 •  Αποθήκη
 •  Τιμολόγηση

εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης

Αξιοπιστία

Αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο διαχείρισης και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Ταιριάζει σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις με υποκαταστήματα, προσαρμόζεται εύκολα σε απαιτήσεις που κυμαίνονται από μονοψήφιο αριθμό χρηστών έως πιο πολύπλοκες εγκαταστάσεις με πολλούς χρήστες και σύνθετα δίκτυα.

Ενσωματώνει όλες τις φορολογικές, νομοθετικές και τεχνολογικές εξελίξεις και παρέχει πλήρη μηχανογράφηση της επιχείρησης δίνοντας άμεση πληροφόρηση τη στιγμή που την χρειάζεστε.

Συνδεσιμότητα

Δομημένη με ανοιχτή αρχιτεκτονική, η εφαρμογή έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα (π.χ. Αυτόματες ενημερώσεις, Interfaces, Λήψη στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ, ηλεκτρονική τιμολόγηση και αρχειοθέτηση, eshop) καθώς και πλήρη συμβατότητα με τα συστήματα εφαρμογών της IMS (Γενική Λογιστική, Πάγια, Αξιόγραφα).

Παρέχει δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης όλων των κινήσεων, με τη μορφή λογιστικών άρθρων, σε προκαθορισμένους από το χρήστη λογαριασμούς στη Γεν. Λογιστική.

Συνδυάζεται με Φορολογικό Μηχανισμό και αντικαθιστά πλήρως την Ταμειακή Μηχανή προσφέροντας ταχύτητα, ευελιξία και ουσιαστική στατιστική πληροφόρηση για τις πωλήσεις, την εποχικότητά τους και τα περιθώρια κέρδους ανά προμηθευτή, με παράλληλη ενημέρωση για ελλείψεις ειδών αποθήκης.

Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης Barcode Reader για την καταχώριση των προϊόντων καθώς και για την έκδοση παραστατικών.

Ασφάλεια - Δικαιώματα

Το IMS_erp έχει την δυνατότητα καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης σε επιλογές της εφαρμογής σε επίπεδο χρήστη ή ομάδας. Η εφαρμογή διαθέτει διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας (Backup) με δυνατότητα αυτοματοποίησής της.

Πλήρως Παραμετρική

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμπορικής διαχείρισης, πλήρως παραμετρικό που προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Βελτιώνει τις εταιρικές διαδικασίες και την απόδοση των εργαζομένων.

Εκτυπώσεις

Το πλήθος των εκτυπωτικών καλύπτει όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης τόσο σε διοικητικό όσο και σε στατιστικό επίπεδο. Τα εκτυπωτικά εμφανίζονται δυναμικά στην οθόνη σε μορφή καταστάσεων ή γραφημάτων και μπορούν να εκτυπωθούν ή να εξαχθούν σε άλλους τύπους αρχείων (Excel, PDF, email…).

Φιλικό στην χρήση

Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας σχεδιασμένο ώστε να βελτιώνει τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες. Η εφαρμογή διαθέτει πλήθος επιλογών ώστε να προσφέρει ευελιξία στον τρόπο εργασίας.

Απλή, αλλά ολοκληρωμένη διαχείριση με πεδία πληροφόρησης χωρίς υποχρέωση συμπλήρωσής τους σε πρώτο χρόνο, για αποφυγή traffic δεδομένων κατά την εισαγωγή. Πλήρως παραμετρικές αναζητήσεις δεδομένων για ανάκτηση μόνο της αναγκαίας πληροφορίας.

Επισύναψη αρχείων (Document Management)

Βελτιώνει την οργάνωση της επιχείρησης κάνοντας χρήση της δυνατότητας επισύναψης αρχείων σε πελάτες και προμηθευτές. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται ολοκληρωμένη οργάνωση της πληροφορίας και εξοικονομείται χρόνος στην εύρεσή της όταν απαιτηθεί.

GDPR

Εναρμονισμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/679). Αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης, έχουν ενσωματωθεί οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Οι βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που καλύπτει η εφαρμογή είναι:

1.Πελάτες
 •  Διαχείριση Μητρώου
 •  Ευρετήριο
 •  Εισπράξεις – Πληρωμές
 •  Ειδικές Εργασίες Απογραφής

2.Προμηθευτές
 •  Διαχείριση Μητρώου
 •  Ευρετήριο
 •  Εισπράξεις – Πληρωμές
 •  Ειδικές Εργασίες Απογραφής

3.Παραγγελίες
 •  Παραγγελίες Προμηθευτών
 •  Προσφορές Πελατών
 •  Παραγγελίες Πελατών
 •  Έλεγχος Παραγγελιών Πελατών με Scanner

4.Αποθήκη
 •  Αγορές
  • Καταχώριση / Διαχείριση Παραστατικών
  • Έκδοση Ακυρωτικών
  • Επανεκτύπωση Παραστατικών
  • Ευρετήριο Παραστατικών
  • Διαχείριση Φορτωτικών
  • Εκκρεμή Δελτία Αποστολής
  • Έλεγχος Παραστατικών με Scanner
 •  Πωλήσεις
  • Έκδοση Παραστατικών
  • Άμεση Έκδοση ΑΛΠ
  • Τιμολόγηση Παροχής Υπηρεσιών
  • Διαχείριση Παραστατικών
  • Έκδοση Ακυρωτικών
  • Επανεκτύπωση Παραστατικών
  • Ευρετήριο Παραστατικών
  • Εκκρεμή Δελτία Αποστολής
 •  Διαχείριση Ειδών Αποθήκης
 •  Διαμόρφωση Τιμών Βάσει Εργοστασιακού Κωδικού
 •  Ευρετήριο Ειδών Αποθήκης
 •  Διαχείριση Serial Number
 •  Διαχείριση Θυρίδων Ειδών
 •  Καταχώριση Barcode
 •  Τιμοκατάλογοι Εκπτώσεων
 •  Διάσπαση Ειδών
 •  Απογραφή

5.Εκτυπώσεις
 •  Report Generator
 •  Εκτυπώσεις
 •  Διαχείριση Εκτυπώσεων

6.Παράμετροι Εφαρμογής

7.Ειδικές Εργασίες
 •  Backup Εφαρμογής
 •  Ενημέρωση Διαδικασιών Μενού
 •  Αλλαγή Χρήσης
 •  Διαχειρίσεις Πινάκων
 •  Loyalty Cards
 •  Ασφάλεια Εφαρμογής
 •  Printer Setup
 •  Μεταφορά Δεδομένων
 •  Ενημέρωση Γενικής Λογιστικής
 •  Κλείσιμο Έτους
 •  Συγκεντρωτικές
 •  Interfaces
 •  Καθαρισμός Βάσης Δεδομένων

8.Επισυναπτόμενα

Αποκτήστε την εφαρμογή με τους παρακάτω τρόπους:

Αγορά

Αποκτήστε την εφαρμογή και επιλέξτε επίπεδο υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Ενοικίαση

Εκμεταλλευτείτε τα συνδρομητικά πακέτα χρήσης και υποστήριξης της εφαρμογής.

Host

Εκμεταλλευτείτε την ασφάλεια του Cloud χωρίς να επενδύσετε σε εξοπλισμό. Ξενοιάστε από τα τεχνικά προβλήματα και τη διαδικασία Backup.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε την λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.